Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 24 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin hoạt động

    Hướng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

    Thực hiện CV số 3773/KH_UBND TP v/v "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2019 với mục đích: nâng cao nhận thức của người dân tỏng cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, huy động được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ban ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội... Với mục đích đó, sáng ngày 1/10 trường TH Hương Long tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời. Một số hình ảnh của buổi lễ: Cô Đan ... Xem thêm

Thư viện ảnh

  • Current